Coronaläget gör att vi sätter medlemsmöten i paus tillsvidare

Publicerad tisdag 1 sep 2020, 08:44

Bästa JMMare!

Vi hoppas att sommaren varit vilsam och angenäm de rådande omständigheterna till trots. Det blev en sommar som likt våren detta år präglats av Coronapandemin som vi enligt sakkunskapen kan komma få leva med under ännu en tid framöver.

Vi har haft ett möte och konstaterat att det under sommaren inte gjorts några större förändringar i regler och rekommendationer. De regler som begränsar sammankomster till högst 50 personer liksom rörande social/fysisk distansering gäller fortfarande i allra högsta grad. Även om man kan se en klar minskning av smittspridningen i Sverige så menar man från myndighetshåll att faran på intet sätt är över. Man befarar att smittspridningen mycket väl kan ta fart på nytt när sommarvärmen är över och folk nu är åter i vardagen.

Med detta för ögonen har vi beslutat att tills vidare skjuta på våra medlemsmöten. Våra medlemmars hälsa och säkerhet har fått väga tyngre i detta beslut än möjligheten till den sociala gemenskapen hos JMM, som vi alla saknar.

JMMs ledning kommer redan i september att göra en ny analys av läget och överväga hur vi gör med höstmöte och julmötet. JMM har här en god beredskap att snabbt återuppta dessa sammankomster om så skulle bli möjligt.

Som tidigare nämnts fortgår samtidigt all övrig verksamhet inom JMM. Det omfattar bland annat arbetet inom de olika kommittéerna med framför allt medlemsmöte samt vår lukrativa kapitalförvaltning ihop med specialister från Carnegie Kapitalförvaltning.

Avslutningsvis vill vi beklaga att vi inte kan starta upp verksamheten ännu. Otaliga bevis genom såväl samtal som brevledes har kommit oss till del som vittnar om den stora längtan att få komma till JMM och återse goda vänner. Tills detta är möjligt får vi, som man säger från Folkhälsomyndigheten, hålla i och hålla ut.

Fortsatt trevlig sensommar och höst önskar

Styrelsen för Sällskapet Järn, Maskin och Metall

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.